11% מהמוניות שנרכשו מתחילת השנה - היברידיות

מאת: מערכת יום יום בתל אביב ● 29/9/2020 15:50 ● ערב ערב 2100
צומצמו פליטות המזהמים מענף המוניות: המשרד להגנת הסביבה מסכם את פרויקט המוניות ההיברידיות המשותף עם קק''ל - 1,540 מוניות היברידיות חדשות נרכשו בסבסוד הגופים; מהוות 9% מהמוניות החדשות שנכנסו לשימוש בשנות הפרויקט
11% מהמוניות שנרכשו מתחילת השנה - היברידיות

המשרד להגנת הסביבה מפרסם דוח לסיכום פרויקט המוניות ההיברידיות מופחתות הזיהום. לשם צמצום פליטות מזהמים מענף המוניות, המשרד להגנת הסביבה והקרן הקיימת לישראל הקצו 30 מיליון שקל לרכישת מוניות היברידיות מופחתות פליטה – סבסוד של כ-20 אלף שקל למונית. כמו-כן, נקבעו תמריצי מיסוי ככלים משלימים לעידוד המעבר להנעה ההיברידית בענף המוניות.

 

ענף המוניות בישראל מאופיין בשימוש נרחב במנועי דיזל. בשנת 2016, 98% מסך המוניות היו מונעות בדיזל  והן נמצאו אחראיות לכ-3% מסך פליטות תחמוצות החנקן מכלי-רכב, למרות שהיוו רק 0.7% ממצבת הרכב בישראל. 

 

הזיהום ממוניות בעייתי במיוחד, שכן הן נוסעות לרוב במרכזים העירוניים, ולכן אוכלוסייה רבה חשופה לזיהום הנפלט מהן. כחלק מהמגמה העולמית לצמצום מזהמים אופייניים למנועי הדיזל הידועים כמסוכנים לציבור יש מעבר לרכבים בעלי הנעה היברידית חסכונית בצריכת הדלק ומופחתת פליטות. כמו-כן, ההנעה ההיברידית יעילה במיוחד בתנאי נסיעה עירוניים, והיא מתאפיינת בפעילות מנוע שקטה ונעימה יותר ביחס למוניות הדיזל.

 

מטרת הפרויקט הייתה הכנסת מסה ראשונית של כ-1,500 מוניות היברידיות מופחתות זיהום בדרגת זיהום 2, שיהוו כ6% מסך המוניות בישראל. זאת כדי לאפשר לציבור הנהגים להתנסות בטכנולוגיה ההיברידית ולסייע לה בצעדיה הראשונים בשוק המוניות. צעד זה מתרחש במקביל להעלאת המודעות ליתרונות השימוש במוניות היברידיות על פני מוניות הסולר, וכן יצירת תשתית מיסוי שתעודד את המשך השימוש במוניות ההיברידיות.

 

הסבסוד שניתן במסגרת פרויקט זה אפשר כניסה של 1,538 מוניות היברידיות מופחתות זיהום בעלות מנוע בנזין-חשמל משולב, המהוות כ-9% מסך המוניות שנמסרו בשנות הפרויקט. בחציון הראשון של שנת 2020, לאחר סיום תכנית התמיכות, 11% מהמוניות שנמכרו היו היברידיות מופחתות זיהום – ומכאן ניתן להסיק כי הושגה מטרת הפרויקט, וההנעה ההיברידית הוחדרה לענף המוניות.

 

הפרויקט תרם להפחתה בשיעור פליטות המזהמים האופייניים למנועי דיזל (חלקיקים נשימים ותחמוצות חנקן) ולהפחתה בפליטות גז החממה פחמן דו-חמצני. הפחתת פליטות זו מתבטאת בחיסכון של 1.3 מיליון שקל בשנה בעלויות חיצוניות-כלכליות שנגרמות כתוצאה מפגיעה בבריאות, נזקי האקלים ופליטות מזהמים. יחד עם זאת, גם רכבים היברידים פולטים זיהום אוויר וגזי חממה בעקבות השימוש שלהם בבנזין.

 

למרות שכיום אין מוניות חשמליות בישראל, המשרד להגנת הסביבה רואה בטכנולוגיה החשמלית כחלופה המועדפת להפעלת מוניות בישראל ומעוניין לקדם אותה. המעבר למוניות חשמליות בעתיד, צפוי להפחית אף יותר את העלויות החיצוניות ועד 77% ביחס למוניות דיזל ועד 70% ביחס למוניות היברידיות. המשרד ממליץ ליישם ללא דיחוי את סעיף 8 ו' להחלטת ממשלה 529 מספטמבר 2015 המטילה על שר התחבורה, בתיאום עם שר האוצר, להקנות זכות ציבורית ל-500 מוניות מיוחדות המונעות בהנעה חשמלית מלאה תמורת מחצית מהאגרה. במקביל, המשרד ממליץ לקבוע כי כל זכות ציבורית חדשה למונית בישראל תינתן אך ורק למוניות בדרגת זיהום 1 (רכב חשמלי). בשיטה זו, גודל השוק של הזכויות הציבוריות הפתוחות לכל סוגי ההנעה יישאר קבוע ולא יגדל. עם זאת, הביקוש לזכויות ציבוריות חדשות יופנה למוניות חשמליות


חדשות תל אביב יפו - יום יום בתל אביב יפו