מאסר על תנאי ועבודות שירות למוקדן פז גז שגרם בהתרשלותו לפיצוץ גז שהוביל לפגיעה קשה בתושבת תל אביב

מאת: ● 16/5/2020 13:35 ● ערב ערב 2100
בית המשפט השלום בתל אביב גזר על אליהו קלימי לויאן , מוקדן של חברת פז גז שהתרשל בהעברת תלונה על דליפת גז שגרמה לפיצוץ בבניין בתל אביב, 6 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, קנס בגובה 2,000 שקל ופיצוי למתלוננת בגובה 30,000 שקל, כמו גם עבודות לתועלת הציבור בהיקף של 120 שעות
מאסר על תנאי ועבודות שירות למוקדן פז גז שגרם בהתרשלותו לפיצוץ גז שהוביל לפגיעה קשה בתושבת תל אביב
השופטת נועה תבור צילום אתר הרשות השופטת

מגזר הדין עולה כי: "ביום 23.3.14, עובר לשעה 01:30 החלה בדירתה של הנפגעת בקומה ב' בתל אביב דליפת גז פחמימני מעובה שהינו חומר נפיץ המתלקח בעת מגע עם גורם מצית, באותה עת ישנה הנפגעת בדירה. בשעה 8:04 התקבלה במוקד קריאה מדיירת הבנין שדיווחה על כך שהיא מריחה גז "ברמות של עוד שנייה זה מתפוצץ". לפי הוראות המוקדנית סגרה הדיירת את ברזי הגז בבניין.  בהמשך לכך, בשעה 8:06 העבירה המוקדנית את הקריאה לנאשם 1 וזה נמנע מלהתקשר או להודיע לטכנאי הפועל באזור הבניין אודות הדליפה בהתאם לחובה שהוטלה עליו מכוח תפקידו לעשות כן. בהמשך לכך, בשעה 9:44 התקשר דייר נוסף בבנין למוקד והודיע על דליפת גז. בשל העובדה שהקריאה הראשונה נותרה פתוחה נאמר לדייר שהענין בטיפול וכך גם הקריאה השנייה לא הועברה לטכנאי. עד לשעה 10:44, דלפו בדירה כ-6 קוב של גז, וזאת בעוד שהצריכה החודשית בדירה עמדה על כ-1 קוב גז בממוצע. בשל דליפת הגז, אירע פיצוץ נפחי בדירה וכתוצאה מהתאונה נגרמו לנפגעת כוויות בחלקי גופה השונים לרבות בפנים, בשיעור של 40 אחוז. הנפגעת אושפזה באופן ממושך ביחידה לטיפול נמרץ, הייתה מורדמת ומונשמת 5 שבועות, עברה 17 ניתוחים ועוד טיפולים רבים נוספים. בנוסף נגרם נזק כבד לדירה. הנאשם הודה בכך שלא נקט במידה סבירה של זהירות למניעת הסכנה הנשקפת מתקלות בחומר לקיח. הנאשם נמנע מכל טיפול בתלונה על דליפת הגז, לרבות העברתה באופן מידי במועד קבלתה, לטכנאי הפועל באזור ממנו נתקבלה התלונה, זאת על אף המתחייב מתפקידו ומהסיכונים הנשקפים מאי טיפול הולם בתקלות הנוגעות לחומר לקיח. בהתאם להסכמת הצדדים הופנה הנאשם לשירות המבחן אשר התבקש לבחון בין היתר את שאלת ביטול ההרשעה. המאשימה הצהירה כי עמדתה להותרת ההרשעה.

בהרשיעו את קלימי לויאן בגרימת חבלה ברשלנות, פסק בית המשפט השלום בתל אביב מפי השופטת נעה תבור, סגנית הנשיא, כי: "במקרה שלפני לא מתקיים אף אחד מן התנאים הנדרשים לביטול הרשעה. העבירה בה הורשע הנאשם והתוצאות הקשות שלה, אינם מתיישבים עם סיום ההליך ללא הרשעה. הנאשם חדל והתרשל בכך שנמנע מלהעביר דיווח באשר לדליפת גז לטכנאי הפועל באזור הבניין בו מתגוררת המתלוננת בהתאם לחובה שהוטלה עליו. כשעתיים וחצי לאחר מכן התרחש פיצוץ בעקבות דליפת הגז שגרם לפציעתה החמורה של המתלוננת. מדובר בעבירת רשלנות ולא בעבירת אלימות מכוונת ועם זאת מדובר ברשלנות גבוהה והתוצאות שנגרמו קשות ביותר. תמונות הנפגעת יחד עם עובדות כתב האישום המפרטות תקופה ארוכה מאד של אשפוז כשהיא מונשמת ומורדמת ולאחר מכן כמעט עשרים ניתוחים וטיפולים קשים מתארים תמונה קשה מאד של פגיעה ונזק שנגרם בשל רשלנות הנאשם. רף הרשלנות וחומרת הפגיעה הם מדדים המלמדים על פגיעה משמעותית בערכים המוגנים ופגיעה זו אינה מתיישבת עם סיום הליך ללא הרשעה. זאת ועוד לא שוכנעתי בקיומו של נזק קונקרטי  שייגרם לנאשם בהותרת ההרשעה על כנה. לעניין גזר הדין נפסק: " בקביעת מתחם העונש ההולם יש להתחשב במידת הרשלנות ובתוצאותיה ועל כך עמדתי בהרחבה לעיל. לצד זאת ברור שלא מדובר במעשה מתוכנן. כן יש ליתן את הדעת למדיניות הענישה בנסיבות דומות לעבירה של חבלה ברשלנות אשר משתנה בהתאם למידת הרשלנות ולתוצאותיה. ישנם מקרים בהם מסתפקים בהשתת מאסר מותנה ויש מקרים בהם מושתים עונשי מאסר לתקופות שונות מרביתם לריצוי בדרך של עבודות שירות. לאור כך גזרה השופטת על קלימי לויאן:

6 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירה בה הורשע.

קנס בסך 2,000 ₪. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 1.6.20 והבאים בכל 1 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו תעמוד יתרת הקנס לפרעון מידי.

פיצוי למתלוננת בסך 30,000 ₪. הפיצוי יופקד במזכירות בית המשפט ב- 6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 1.6.20 והבאים בכל 1 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו תעמוד יתרת הפיצוי לפרעון מידי.

וכן הטילה עליו צו לריצוי עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 120 שעות בהתאם לתכנית שגיבש שירות המבחן. הנאשם מוזהר כי אם לא ימלא אחר הצו, רשאי בית המשפט לבטל את צו השירות ולגזור עליו עונש על העבירה שבגללה ניתן צו השירות.


חדשות תל אביב והסביבה - יום יום תל אביב

 

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש